తోటి రచయిత్రులతో

ప్రముఖ రచయిత్రి డా.సి.భవానీ దేవి, శ్రీ షేక్ వలీ

యాంకర్ ఝాన్సీ తో ఒక టీ. వీ. ప్రోగ్రాములో పాల్గొన్నప్పుడు మిత్రులతో ..

విజయవాడ కు బయలుదేరుతూ, హైదరాబాద్ లో తోటి రచయిత్రులతో… (May,2016)

అందాల, అభిమాన సహజ నటి జయసుధ గారింట్లో ( 3.5.2016 మణికొండ, హైదరాబాద్)

8.3.2018 న మిత్రులచే మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా స్నేహపు సత్కారం

జస్టిస్ రోహిణి గారిచే కిన్నెర సత్కారం