పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి “కీర్తి పురస్కారం”
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి “కీర్తి పురస్కారం”
By admin,
సుప్రసిద్ధ   కవయిత్రి, రచయిత్రి అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి గారికి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2017 సంవత్సరానికి కీర్తి
Read more
APIIC GM tells women to join health campaign
APIIC GM tells women to join health campaign
By admin,
Vijayawada: APIIC General Manager Aluri Gowri Lakshmi has called upon the women to take care of their health to maintain fitness and sound health. She inaugurated the free health checkup camp conducted by The Hans India and HMTV at the Sentini Hospital here on Monday. As part of the state-wide campaign, The Hans India and HMTV have conducted
Read more
Neerenda Deepalu Kavitaa Samputi Aavishkara vijayawada Book Fair Lo in Jan. 2017
Neerenda Deepalu Kavitaa Samputi Aavishkara vijayawada Book Fair Lo in Jan. 2017
By admin,
Read more
On a writers’ trip to Nizamabad (Oct 2014)
On a writers’ trip to Nizamabad (Oct 2014)
By admin,
Read more
Book reading is an addiction
Book reading is an addiction
By admin,
Book reading is an addiction, rather good one, asserts Alluri Gouri Lakshmi, a bureaucrat by profession and a writer and poet by passion. A quick glance at her production of volumes makes one wonder as to how she finds time to write despite her busy schedule as an officer working for Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation, mother of
Read more
Nenu Na Sahitya anubavam
Nenu Na Sahitya anubavam
By admin,
Read more
బుక్ ఫెయిర్ లో ‘నీరెండ దీపాలు’ ఆవిష్కరణ
బుక్ ఫెయిర్ లో ‘నీరెండ దీపాలు’ ఆవిష్కరణ
By admin,
Read more