లక్ష్మి కళతో, చిరునవ్వుల పలకరింపులతో గౌరీలక్ష్మి గారు నాకు ఆత్మీయ మిత్రులయ్యారు.వీరి కథలూ,కవితలూ, కాలమ్స్ చాలా కొత్తదనంతో ఉండి ఈ తరానికీ పాత తరానికీ అనుబంధంగా ఉంటాయి.వీరి రచనలు సమాజంలోని అన్నిరకాల ప్రజల ఆవేదన, ఆప్యాయత,అనురాగాల సమ్మేళనంగా నాకు కనిపించాయి. రచనల్లో డైలాగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. అంతే కాక వీరి మాటల్లో కూడా ఎంతో ఆప్యాయత ఉంటుంది. ఈమె ఇంకా అనేక రచనలు చేసి మరిన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలని ఆశిస్తున్నాను.

ముత్యాలముగ్గు సంగీత, సినిమా హీరోయిన్

What is your opinion?