అల్లూరి గౌరిలక్ష్మి గత మూడు దశాబ్దాలుగా గా కథలు, కవితలే కాక పత్రికల్లో కాలం కూడా నిర్వహించారు. ఏది రాసినా విద్యావంతులు, ఉద్యోగినులు అయిన ఆధునిక మహిళల ఆలోచనలకూ దృక్పథంకు అద్దం పట్టేలా వీరి పాత్రలు ఉంటాయి.ఏ అంశం తీసుకున్నా సరళసుందరమైన శైలి తో ఉంటాయి గౌరిలక్ష్మి రచనలు.స్నేహసౌజన్యశీలి అయినందున గౌరిలక్ష్మి తనరచనల్లో కౌటుంబిక విలువలూ మానవీయసంబంధాలకూ పెద్దపీట వేస్తూ సానుకూల ప్రతిస్పందన తో ఒకింత హాస్యస్పోరకంగా ఆహ్లాదకరంగా మనసుకు హత్తుకునేలా రాయటం వీరి రచనా విధానం.అల్లూరి గౌరిలక్ష్మి గారికి మనఃపూర్వక అభినందనలతో శీలా సుభద్రాదేవి

What is your opinion?