గౌరీలక్ష్మి కథా,నవలా రచయిత్రిగా,కవయిత్రిగా, సమీక్షకురాలిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞ కలిగిన స్నేహమయి.ఇంకా కాలమిస్టుగా కొత్త కోణాలు చూపిస్తూ, సుతిమెత్తని చురకలు వెయ్యడం వీరి ప్రత్యేకత.స్వచ్ఛమైన నవ్వు,ఆత్మీయత నిండిన పలకరింపు,సున్నిత స్వభావం,సునిశిత పరిశీలన,మనసునాకర్షించే మాట తీరు వీరి వ్యక్తిత్వానికి పెట్టని ఆభరణాలు.

What is your opinion?