చిరునవ్వుల సిరి
స్నేహ భావాలతో కదిలే జాజి పూలఝరి
ప్రేమంటే గౌరి
లక్ష్మి సరే సరి.

ఇంద్రగంటి జానకీబాల,
ప్రముఖ కథా, నవలా రచయిత్రి,కవయిత్రి

What is your opinion?